TÜRKİYE
AİLE HEKİMLİĞİ
VAKFI
T u r k i s h    F o u n d a t i o n     o f    F a m i l y    M e d i c i n e 

5. Aile Hekimliği Güz Okulu (AHGO) Kongresi

21 – 25 Eylül 2011 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.

Ülkemizde Aile Hekimliği’nin son yıllarda hızlı bir gelişim süreci içerisine girmiş olması nedeniyle Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerine yönelik bilimsel toplantılara olan ihtiyaç artmıştır. Bu noktadan hareketle 2007 yılında başlatılan Aile Hekimliği Güz Okulu (AHGO) projesinin beşincisi yoğun ilgi ve katılımla Antalya’da Rixos Sungate Otel’de gerçekleştirildi.

Her sene artarak ilerleyen katılımcı sayısı ve özellikle de toplantılara katılım oranlarının yüksek olmasından aldığımız motivasyonla  geçtiğimiz yıl içinde Türkiye Aile Hekimliği Vakfı (TAHEV) ve Aile Hekimliği Eğitim ve Araştırma Derneği (AHEAD) olarak hazırlıklarına başladığımız 5. Aile Hekimliği Güz Okulu’nda çoğunlukla birinci basamakta verilen sağlık hizmetlerinde görev yapmakta olan ya da Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi almakta olan katılımcıların klinik pratiklerinde karşılaştıkları sorunlara yanıt bulabilmeleri, günlük pratik yaklaşımlardaki yeniliklerin gözden geçirilmesi ve birbirleri ile deneyimlerini paylaşarak hastalarına daha etkin hizmet sunabilmeleri hedeflenmiştir. Bu çerçevede 5. Aile Hekimliği Güz Okulu katılımcıların farklı ilgi alanları ve gereksinimleri doğrultusunda birinci basamakta sık karşılaşılan sorunları kapsayan ve her biri kendi alanlarında yetkin konuşmacıların görev aldığı paneller, konferanslar, olgu tartışmaları, uzmanına danış toplantıları ve kursları içeren bir perspektifte gerçekleştirilmiştir.

Yoğun bilimsel programın birinci günü Aile Hekimliğinin çekirdek yeterlilikleri paneli ile başlayıp bizim de merakla beklediğimiz “Dünya’da, Avrupa’da ve Türkiye’de Aile Hekimliğinin Geleceği”nin konunun uzmanı yerli ve yabancı konuşmacılar tarafından sunulduğu ikinci panel ile devam etti. Ayrıca Avrupa’da birinci basamaktaki sağlık politikalarını incelemek ve geliştirilmesine destek vermek amaçlı çalışan ve Türkiye Aile Hekimliği Vakfı (TAHEV)’nin da resmi üyesi olduğu “European Forum for Primary Care” Derneği ve Hollanda Sağlık Araştırmaları Enstitüsü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen workshop formatında toplantıda, Avrupa’daki sağlık reformları tartışıldı.

İkinci günden itibaren ise pratik uygulamada karşılaştığımız klinik sorunlar geniş bir yelpazede ele alındılar. Bu kapsamda 100’ün üzerinde konuşmacı ve oturum başkanı öğretim üyesinin katılımıyla, 18 panel, 3 konferans, 17 uzmanına danış toplantısı, 6 vaka tartışması, 6 kurs, workshop, karşıt görüş ve açık oturum olmak üzere 60’ın üzerinde toplantı gerçekleşti.

1250’nin üzerinde kayıtlı hekim, yüzün üzerinde öğretim üyesi ve bir o kadar da endüstri temsilcisinin dahil olduğu yaklaşık 1450 katılımcı ile gerçekleştirilen 5. Aile Hekimliği Güz Okulu’na katılan ve Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi almakta olan 150 kadar hekimin kayıt ve konaklama masrafları da bu alandaki sürekli mesleki eğitimin geliştirilmesi kapsamında Türkiye Aile Hekimliği Vakfı (TAHEV) tarafından karşılanmıştır.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dost ve kardeş ülke Bosna Hersek Cumhuriyeti’nden Saraybosnalı bir grup aile hekimi de 5. Aile Hekimliği Güz Okulu’na Aile Hekimliği Eğitim ve Araştırma Derneği (AHEAD) ile Türkiye Aile Hekimliği Vakfı (TAHEV)’nın misafiri olarak katıldılar.

Birinci basamağa yönelik bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla Aile Hekimliği Eğitim ve Araştırma Derneği (AHEAD) tarafından dağıtılan “Aile Hekimliğinde En İyi Uzmanlık Tezi” ödülleri de bu yıl 5. Aile Hekimliği Güz Okulu’nda sahiplerini buldu.

Ülkemizde Aile Hekimliğinin daha iyi bir noktaya gelmesi için katkıda bulunmak isteyen ve bu misyona gönülden inanmış Aile Hekimliği akademisyenleri tarafından sevgi, birlik ve üretim ana temasıyla başlatılmış bir proje olan Aile Hekimliği Güz Okulu (AHGO), bu ortak paydada bu amaca inanan, kendisinin ve ülkemizin geleceğini gördüğü bu yolda yürüyen ve geliştirmeyi hedefleyen tüm bileşenleri bir araya getirmeyi bu yıl da bir kez daha başarmıştır ve bu birlikteliği daha da ileri götürmeyi hedeflemektedir.

Ülkemizde özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinin ve Aile Hekimliği disiplininin geliştirilmesine yönelik bilimsel aktivitelerimiz 2012 yılında da hızla devam edecektir. Önümüzdeki kış 5. Aile Hekimliği Gastroenteroloji Kursu (AHGE-2012), bahar aylarında İstanbul’da 7. İstanbul Aile Hekimliği Kongresi ile sürecek bilimsel toplantılarımızın en önemlilerinden olan 6. Aile Hekimliği Güz Okulu’nu 2012 sonbaharında gerçekleştirmek için de şimdiden çalışmalarımız başlamış durumda. Önümüzdeki yıl Güz Okulu katılımcılarının toplantılarımızdan her yıl olduğu gibi yine memnun ayrılmalarını sağlayabilmek için hummalı bir faaliyet içerisindeyiz. İlgi duyan meslektaşlarımız bu toplantılarla ilgili gelişmeleri www.guzokulu.org ve www.tahev.org.tr resmi internet sitelerimizden takip edebilirler. Değerli meslektaşlarımızı 6. Aile Hekimliği Güz Okulu’nda da aramızda görmeyi diliyoruz.

Doç. Dr. Mehmet SARGIN

TAHEV Yönetim Kurulu Başkanı ve Aile Hekimliği Güz Okulu Bilimsel Sekreteri